Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • มทร.สุรินทร์ จับมือ บริษัท นูแมพ จำกัด ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ +

  มทร.สุรินทร์ จับมือ บริษัท นูแมพ จำกัด ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ บริษัท นูแมพ จำกัด เปิดโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ระยะเวลา 17 ปี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ปลูกสำนึกประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง Read More
 • งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย +

  งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมเริ่มงานโครงการจ้างที่ปรึกษาฯงานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 +

  งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัท บีสยามเทค จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี (UAV+GPS) มาช่วยในการจัดการงานเกษตรแบบอัตโนมัติ (สมาร์ทฟาร์มมิ่ง) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ +

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ให้กับทางบุคลากรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 • EGAT GIS DAY 2017 +

  EGAT GIS DAY 2017 เมื่อวันที่วันที่ 15 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีภายใต้ชื่องาน EGAT GIS DAY 2017 "Map the Future" ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วยงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • 1
 • 2

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 gnss rtkSurveying GNSS Antennaประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่งBuilt-in transmitting-receiving UHFตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558)

  จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558)

  ชื่อโครงการ : จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558) เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 14.20 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจกำหนดแนวเขตทาง และสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตทาง ประเมินราคาทรัพย์สิน ปรับปรุงและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารค่าทดแทน นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าระบบสารสนเทศของ รฟม.
  Read More
  • Property
 • โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเทศบาลตำบลบางปู (ปี พ.ศ. 2549)

  โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเทศบาลตำบลบางปู (ปี พ.ศ. 2549)

  ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเทศบาลตำบลบางปู (ปี พ.ศ. 2549) เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 9.8 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำฐานข้อมูลให้กับเทศบาลตำบลบางปู ให้สามารถจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ทั่วถึง และเป็นธรรม
  Read More
  • Taxmap
 • งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า) บริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2557)

  งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า) บริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า) บริเวณกรุงเทพมหานคร (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 5.30 ล้านบาท ลักษณะโครงการ นำเข้า ดัดแก้ภาพ และจัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลเชิงเลข (Digital) ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
  Read More
  • Develop
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555) เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการ 2.74 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำเชื่อมโยงผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิมของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำขั้นตอน วิธีการในการเชื่อมโยงที่จะรองรับการนำเข้าผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่ดำเนินการใหม่ในอนาคตของกรมชลประทาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุ-อุทกนิยมวิทยา พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการบริหารหัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Develop
 • สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ปี พ.ศ. 2553)

  สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ปี พ.ศ. 2553)

  ชื่อโครงการ : สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ปี พ.ศ. 2553) เจ้าของโครงการ : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 22.38 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจกำหนดแนวเขตทาง สำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ในแนวเขตทาง และประเมินราคาทรัพย์สิน จัดทำและติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารค่าทดแทน งานนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเข้าระบบสารสนเทศของ รฟม.
  Read More
  • Property
 • งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท.

  งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท.

  ชื่อโครงการ : จ้างสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของสถานี ปตท. เจ้าของโครงการ : สถานี ปตท. มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.28 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัด และจัดทำหมุดแนวเขตรอบพื้นที่ จัดสร้างแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
  Read More
  • Survey&map
 • โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)

  โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)

  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552) เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการ 8.75 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานกายภาพ ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปา กปภ. จำนวน 50 ประปา ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
  Read More
  • Geographic
 • โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554)

  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลค่าโครงการ 2.50 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมฯ พัฒนาระบบสารสนเทศภูมาสตร์ให้บริการข้อมูลสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนผ่านอินเตอร์เน็ต
  Read More
  • Develop
load more hold SHIFT key to load all load all