Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • ทดลองใช้งานแผนที่ออนไลน์ฟรี!! +

  ทดลองใช้งานแผนที่ออนไลน์ฟรี!!
แผนที่ออนไลน์ ที่มาพร้อมกับความรวดเร็วและทันสมัย เหมาะสำหรับใช้งานภายในองค์กร พร้อมด้วยฟังก์ชั่นที่รองรับทุกความต้องการและช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานในองค์กรของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ Read More
 • งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 +

  งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัท บีสยามเทค จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี (UAV+GPS) มาช่วยในการจัดการงานเกษตรแบบอัตโนมัติ (สมาร์ทฟาร์มมิ่ง) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ +

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ให้กับทางบุคลากรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 • EGAT GIS DAY 2017 +

  EGAT GIS DAY 2017 เมื่อวันที่วันที่ 15 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีภายใต้ชื่องาน EGAT GIS DAY 2017 "Map the Future" ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วยงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK +

  งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่อง GNSS ยี่ห้อ KQ รุ่น M8 ณ. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งทางบริษัท นูแมพ จำกัดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นเกียรติสำหรับงานในครั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และ ความรู้จากวิทยากรภายในงาน รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
 • 1
 • 2

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 gnss rtkSurveying GNSS Antennaประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่งBuilt-in transmitting-receiving UHFตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)

  โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552)

  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลกายภาพในระบบ GIS (ปี พ.ศ. 2552) เจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการ 8.75 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานกายภาพ ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปา กปภ. จำนวน 50 ประปา ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย
  Read More
  • Geographic
 • โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554)

  โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 29.48 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ศึกษาวิเคราะห์สภาพการจราจร การเพิ่มขีดความสามารถความจุ และเสนอแนะในการเพิ่มและเสริมโครงข่ายของถนนจรัญสนิทวงศ์ และถนนสายหลักในบริเวณใกล้เคียง ศึกษาออกแบบก่อสร้างถนน ทางยกระดับ
  Read More
  • Design
 • จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

  จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

  ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เจ้าของโครงการ : สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 7.50 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศภายในเขตทาง และแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา สำรวจและประเมินราคาที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน และส่วนที่เหลือตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ตรวจสอบเอกสารสิทธิและสอบสวนสิทธิ์เพื่อให้ทราบบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน สำรวจและประมาณราคาโรงเรือน
  Read More
  • Property
 • งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล

  งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล (Silverlake) พัทยา เจ้าของโครงการ : ภูผาชล พัทยา มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.36 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัดพื้นที่และปักหมุดแนวเขต พร้อมหาค่าระดับความสูง จัดสร้างแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ พร้อม Contour
  Read More
  • Survey&map
 • จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (กลุ่มที่ 8) (ปี พ.ศ. 2552)

  จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (กลุ่มที่ 8) (ปี พ.ศ. 2552)

  ชื่อโครงการ : จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (กลุ่มที่ 8) (ปี พ.ศ. 2552) เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวงชนบท มูลค่าโครงการ 5.5 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ ตามแนวถนนและบริเวณหัวงานต่างๆ เจาะสำรวจทดสอบวัสดุก่อสร้าง และกำหนดแหล่งวัสดุก่อสร้าง ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม
  Read More
  • Design
 • งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 1.87 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการและแสดงผลข้อมูลเสาส่งสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และข้อมูลของแหล่งผลิตไฟฟ้า พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลข้อมูลสภาพน้ำของเขื่อนในความรับผิดชอบของ กฟผ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของรากฎรของเขื่อน ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่การทำเหมือง ในพื้นทีเหมืองแม่เมาะ
  Read More
  • Develop
 • โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วมและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล

  โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วมและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล

  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วม และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล (ปี พ.ศ. 2556) เจ้าของโครงการ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 3.85 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจหาค่าระดับน้ำท่วม พร้อมทำหมุดหลักฐาน จัดทำหลักและป้ายแสดงค่าระดับน้ำท่วมของปี 2554 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่าระดับน้ำท่วมของปี
  Read More
  • Survey&map
 • งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549)

  งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549)

  ชื่อโครงการ : งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549) เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 2.40 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลบางพระ จัดทำแผนที่ฐาน (Base
  Read More
  • Taxmap
load more hold SHIFT key to load all load all