Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK +

  งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่อง GNSS ยี่ห้อ KQ รุ่น M8 ณ. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งทางบริษัท นูแมพ จำกัดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นเกียรติสำหรับงานในครั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และ ความรู้จากวิทยากรภายในงาน รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
 • การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ +

  การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ บริษัท นูแมพ จำกัด ได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกองจัดกรรมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3 – 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดหลักสูตรให้กับผู้ดูแลระบบ 1 หลักสูตร และ ผู้ใช้งานระบบ 6 หลักสูตร ได้แก่ ระบบอุทธรณ์และคดี ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์และค่าทดแทนที่ดิน ระบบงานสารบรรณ ระบบการจัดทำราคามาตรฐาน ระบบบริหารโครงการเวนคืน และระบบเผยแพร่ข้อมูล
 • นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 +

  นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 “More Sharing, More Power” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประยุกต์ใช้งาน ของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วย
 • งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด +

  งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 ของบริษัท นูแมพ จำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัท นูแมพ จำกัด จึงได้มีการจัดงานวันคล้ายเกิดครบรอบ 21 ปีของบริษัท ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือ มีการทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมรำลึกถึงความมั่นคงยืนยาวของการดำเนินงานที่ล่วงมาถึง 21 ปี และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี และได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงาน รวมทั้งมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากพนักงานในบริษัทอีกด้วย
 • นูแมพ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal +

  นูแมพ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนา การให้บริการ "ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ" (National Geo-informatics infrastructure Services : NGIS Map Portal) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
 • 1

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 gnss rtkSurveying GNSS Antennaประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่งBuilt-in transmitting-receiving UHFตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  ชื่อโครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต เจ้าของโครงการ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 10.00 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ทิ่ดินและอาคาร ระบบคมนาคมขนส่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต
  Read More
  • Geographic
 • จ้างเหมาพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

  จ้างเหมาพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

  ชื่อโครงการ : จ้างเหมาพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 2.00 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จัดทำแผนที่ฐาน (Base Map) และแผนที่แม่บทโดยแบ่งแบ่งเขต (Zone) และเขตย่อย
  Read More
  • Taxmap
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555) เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการ 2.74 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำเชื่อมโยงผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิมของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำขั้นตอน วิธีการในการเชื่อมโยงที่จะรองรับการนำเข้าผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่ดำเนินการใหม่ในอนาคตของกรมชลประทาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุ-อุทกนิยมวิทยา พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการบริหารหัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Develop
 • งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  งานจ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ชื่อโครงการ : จ้างสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เจ้าของโครงการ : คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.55 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการสำรวจรังวัดขอบเขตพื้นที่โครงการ จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  Read More
  • Survey&map
 • งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจที่ดินบริษัทเหมราชฯ บริเวณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช เจ้าของโครงการ : บริษัท เหมราชฯ มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 1.09 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัดรอบพื้นที่ พร้อมปักหมุดแนวเขต จัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ
  Read More
  • Survey&map
 • ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550)

  ชื่อโครงการ : ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่ (ปี พ.ศ. 2550) เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มูลค่าโครงการ 95.90 ล้านบาท ลักษณะโครงการ นำเข้าแผนที่ขอบเขตนิคมสร้างตนเอง แผนที่แปลงถือครองที่ดิน แผนที่รูปแปลงที่ดินที่มีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
  Read More
  • Geographic
 • โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วมและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล

  โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วมและจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล

  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วม และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล (ปี พ.ศ. 2556) เจ้าของโครงการ : สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 3.85 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจหาค่าระดับน้ำท่วม พร้อมทำหมุดหลักฐาน จัดทำหลักและป้ายแสดงค่าระดับน้ำท่วมของปี 2554 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลค่าระดับน้ำท่วมของปี
  Read More
  • Survey&map
 • งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554)

  งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างจัดทำระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์ของกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1) จำนวน 1 ระบบ (ปี พ.ศ. 2554) เจ้าของโครงการ : สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 4.80 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศอสังหาริมทรัพย์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของข้อมูลแปลงที่ดิน
  Read More
  • Develop
load more hold SHIFT key to load all load all