Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย +

  งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมเริ่มงานโครงการจ้างที่ปรึกษาฯงานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 +

  งานวันมันสำปะหลังโคราช 2561 เมื่อวันที่ 9 - 10 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ ร่วมกับบริษัท บีสยามเทค จำกัด เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี (UAV+GPS) มาช่วยในการจัดการงานเกษตรแบบอัตโนมัติ (สมาร์ทฟาร์มมิ่ง) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ +

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ให้กับทางบุคลากรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 • EGAT GIS DAY 2017 +

  EGAT GIS DAY 2017 เมื่อวันที่วันที่ 15 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีภายใต้ชื่องาน EGAT GIS DAY 2017 "Map the Future" ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วยงานจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK +

  งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่อง GNSS ยี่ห้อ KQ รุ่น M8 ณ. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งทางบริษัท นูแมพ จำกัดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นเกียรติสำหรับงานในครั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และ ความรู้จากวิทยากรภายในงาน รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
 • 1
 • 2

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 gnss rtkSurveying GNSS Antennaประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่งBuilt-in transmitting-receiving UHFตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
 • งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) – บ้านคลองกระบือ (ปี พ.ศ. 2551)

  งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) – บ้านคลองกระบือ (ปี พ.ศ. 2551)

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) – บ้านคลองกระบือ (ปี พ.ศ. 2551) เจ้าของโครงการ : กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 14.86 ล้านบาท ลักษณะโครงการ งานสำรวจและจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของภูมิประเทศภายในเขตทาง และแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา งานสำรวจและประเมินราคาที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน
  Read More
  • Property
 • งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล

  งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล

  ชื่อโครงการ : งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล (Silverlake) พัทยา เจ้าของโครงการ : ภูผาชล พัทยา มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 0.36 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ทำการรังวัดพื้นที่และปักหมุดแนวเขต พร้อมหาค่าระดับความสูง จัดสร้างแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ พร้อม Contour
  Read More
  • Survey&map
 • โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552)

  โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552)

  ชื่อโครงการ : โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552) เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 3.80 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดทำระบบการให้บริการแผนที่ ข้อมูลแผนที่เชิงเลข ครอบคลุมขอบเขตจังหวัดชลบุรี
  Read More
  • Taxmap
 • โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558)

  โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558)

  ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558) เจ้าของโครงการ : เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการรวมทั้งหมด 32.32 ล้านบาท ลักษณะโครงการ สำรวจ ปรับปรุง และตรวจสอบข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ดำเนินการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บรายได้และการบริหารงานด้านอื่นๆ
  Read More
  • Taxmap
 • โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555)

  ชื่อโครงการ : โครงการจ้างที่ปรึกษา งานเชื่อมโยงระบบโทรมาตร (ปี พ.ศ. 2555) เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยบูรพา มูลค่าโครงการ 2.74 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำเชื่อมโยงผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่มีอยู่เดิมของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำขั้นตอน วิธีการในการเชื่อมโยงที่จะรองรับการนำเข้าผลตรวจวัดข้อมูลจากระบบโทรมาตรที่ดำเนินการใหม่ในอนาคตของกรมชลประทาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดข้อมูล ด้านอุตุ-อุทกนิยมวิทยา พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อประกอบการบริหารหัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  Read More
  • Develop
 • งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557)

  ชื่อโครงการ : งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจ (ปี พ.ศ. 2557) เจ้าของโครงการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่าโครงการ 1.87 ล้านบาท ลักษณะโครงการ ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการจัดการและแสดงผลข้อมูลเสาส่งสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และข้อมูลของแหล่งผลิตไฟฟ้า พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการแสดงผลข้อมูลสภาพน้ำของเขื่อนในความรับผิดชอบของ กฟผ. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์เพื่อป้องกันการบุกรุกของรากฎรของเขื่อน ปรับปรุงฐานข้อมูลและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการการใช้พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่การทำเหมือง ในพื้นทีเหมืองแม่เมาะ
  Read More
  • Develop
 • งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต

  ชื่อโครงการ : งานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารกรุงเทพมหานคร จำนวน 21 เขต เจ้าของโครงการ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 10.00 ล้านบาท ลักษณะโครงการ จัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ทิ่ดินและอาคาร ระบบคมนาคมขนส่ง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ครอบคลุมพื้นที่ 21 เขต
  Read More
  • Geographic
 • งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549)

  งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549)

  ชื่อโครงการ : งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549) เจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการ 2.40 ล้านบาท ลักษณะโครงการ พัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในเทศบาลตำบลบางพระ จัดทำแผนที่ฐาน (Base
  Read More
  • Taxmap
load more hold SHIFT key to load all load all