Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK +

  งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ KQ M8 GNSS RTK เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เครื่อง GNSS ยี่ห้อ KQ รุ่น M8 ณ. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งทางบริษัท นูแมพ จำกัดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมเป็นเกียรติสำหรับงานในครั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์และ ความรู้จากวิทยากรภายในงาน รวมถึงได้รับความสนุกสนานจากงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ/ขอบคุณครับ
 • การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ +

  การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ บริษัท นูแมพ จำกัด ได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกองจัดกรรมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3 – 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดหลักสูตรให้กับผู้ดูแลระบบ 1 หลักสูตร และ ผู้ใช้งานระบบ 6 หลักสูตร ได้แก่ ระบบอุทธรณ์และคดี ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์และค่าทดแทนที่ดิน ระบบงานสารบรรณ ระบบการจัดทำราคามาตรฐาน ระบบบริหารโครงการเวนคืน และระบบเผยแพร่ข้อมูล
 • นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 +

  นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 “More Sharing, More Power” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประยุกต์ใช้งาน ของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วย
 • งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด +

  งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 ของบริษัท นูแมพ จำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัท นูแมพ จำกัด จึงได้มีการจัดงานวันคล้ายเกิดครบรอบ 21 ปีของบริษัท ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือ มีการทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมรำลึกถึงความมั่นคงยืนยาวของการดำเนินงานที่ล่วงมาถึง 21 ปี และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี และได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงาน รวมทั้งมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากพนักงานในบริษัทอีกด้วย
 • นูแมพ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal +

  นูแมพ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนา การให้บริการ "ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ" (National Geo-informatics infrastructure Services : NGIS Map Portal) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558
 • 1

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 GNSS RTK

KQ M8 gnss rtkSurveying GNSS Antennaประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่งBuilt-in transmitting-receiving UHFตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
load more hold SHIFT key to load all load all