ประวัติบริษัท

         บริษัท นูแมพ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มวิศวกรสำรวจได้เล็งเห็นว่า งานทางด้านสำรวจในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางด้าน Hardware หรือจะเป็นการคิดค้นและพัฒนา Software ทางด้านงานสำรวจ งานภาพถ่าย งานสำรวจขั้นสูง งานสำรวจด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานสำรวจทางอากาศและดาวเทียม ฯลฯ ซึ่งวิทยาการใหม่ๆ เหล่านี้ได้ประสานเข้ากับอุปกรณ์ทางด้าน Hardware ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้งานด้านสำรวจสามารถที่จะพลิกโฉมจากการสำรวจในระบบดั้งเดิม (Conventional Survey) มาเป็นการสำรวจในรูปแบบใหม่ (Modern Survey) ซึ่งให้ความถูกต้องของผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานก็ลดลงมาก ซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณงานที่ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง และทันต่อการใช้งานและเป็นที่พอใจกับเจ้าของงาน


ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวสูงขึ้น กลุ่มวิศวกรสำรวจจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านงานสำรวจ และให้บริการในการปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจทุกรูปแบบ โดยยึดถือนโยบายอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามมาตรฐาน สากล ภายใต้ชื่อ “นูแมพ”
บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++