ประกาศรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง : วิศวกรออกแบบโครงสร้าง รับจำนวน 1 อัตรา

   รายละเอียดของงาน

   -  ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

   สถานที่ปฏิบัติงาน

   -  ประจำสำนักงานย่อยของบริษัท แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

   คุณสมบัติ

   -  วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท (สาขาวิศวกรรมโยธา/สำรวจ/สิ่งแวดล้อม)

   -  มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

   -  สามารถทำงานเกินเวลาปกติ และวันเสาร์ได้ในบางโอกาส (กรณีงานเร่งด่วน)

   -  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สย.)
ผู้สนใจร่วมงานกับบริษัท นูแมพ จำกัด สามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง

1. ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมเอกสารการสมัคร มาที่บริษัท ถึงคุณณิชาภา โภชนะ แผนกบุคคล  

2. สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารการสมัคร

3. สมัครผ่าน E-Mail มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสารการสมัคร


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

   - ประวัติส่วนตัว (resume)

   - รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

   - สำเนาทะเบียนบ้าน 

   - หลักฐานการศึกษา 

   - หลักฐานยืนยันการทำงานจากนายจ้างเดิม (ถ้ามี)

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++