ข่าวและกิจกรรม

นูแมพ ได้เข้าร่วมจัดบูธในงาน NGIS Map Portal

บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมจัดบูธในงานสัมมนา การให้บริการ "ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ" (National Geo-informatics infrastructure Services : NGIS Map Portal) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA) เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการใช้งานระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 


 

 

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++