ข่าวและกิจกรรม

งานครบรอบวันก่อตั้งบริษัท นูแมพ จำกัด

เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 21 ของบริษัท นูแมพ จำกัด ซึ่งตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัท นูแมพ จำกัด จึงได้มีการจัดงานวันคล้ายเกิดครบรอบ 21 ปีของบริษัท ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ คือ มีการทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี  จัดพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมรำลึกถึงความมั่นคงยืนยาวของการดำเนินงานที่ล่วงมาถึง 21 ปี และยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคี และได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างพนักงาน  รวมทั้งมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากพนักงานในบริษัทอีกด้วย


  บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++