ข่าวและกิจกรรม

นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 “More Sharing, More Power” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประยุกต์ใช้งาน ของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วย

 

 

 

 

 

 

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++