ข่าวและกิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์

บริษัท นูแมพ จำกัด ได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกองจัดกรรมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3 – 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดหลักสูตรให้กับผู้ดูแลระบบ 1 หลักสูตร และ ผู้ใช้งานระบบ 6 หลักสูตร ได้แก่ ระบบอุทธรณ์และคดี ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์และค่าทดแทนที่ดิน ระบบงานสารบรรณ ระบบการจัดทำราคามาตรฐาน ระบบบริหารโครงการเวนคืน และระบบเผยแพร่ข้อมูล

  

 

 

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++