ข่าวและกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาศึกษาดูงาน

บริษัท นูแมพ จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตชั้นปีที่4 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ รวมจำนวน 47 ท่าน ที่มาศึกษาดูงาน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต ประกอบไปด้วยเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตแผนที่ในปัจจุบัน เทคนิคการสำรวจและทำแผนที่ด้วยเครื่องบิน LIDAR และการผลิตแผนที่ภูมิประเทศด้วย UAV 

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++