ผลิตภัณฑ์

KQ M8 GNSS RTK
KQ M8 gnss rtk :: Surveying GNSS Antenna ประสิทธิภาพสูงในการรับสัญญาณดาวเทียมและระบุตำแหน่ง :: Built-in transmitting-receiving UHF ตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 2W ภายในตัวเครื่อง และมีตัวรับส่งสัญญาณวิทยุ 35 W ในกรณีต้องการเพิ่มความแรงของการรับส่งสัญญาณ :: Mass storage หน่วยความจำภายใน 8 GB และรองรับหน่วยความจำภายนอกได้อีก 6...
NuTaxmap
      โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สิน และสาธารณูปโภค ซึ่งพร้อมด้วยฟังก์ชั่นที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำงานผ่าน web browser ทำให้สามารถใช้งานพร้อมๆ กันได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ และสามารถแบ่งร...
Mobile Mapping System
       MMS (Mobile Mapping System) เป็นการให้บริการด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ โดยการใช้เทคโนโลยี MMS ติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น แล้วทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอแบบ 360 องศา และค้นหาพิกัดทางตำแหน่งด้วย ระบบ GPS ซึ่งจะได้ข้อมูลภาพ 360 องศา พร้อมกับตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาโปรแก...
 Nu4GIS
      Nu4GIS เป็นโปรแกรมทางด้านระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต ที่พัฒนามาจาก Minnesota MapServer ที่มีบทบาทและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โปรแกรม Nu4GIS สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูล GIS ได้อย่างง่าย ทำงานผ่าน web browser และมีฟังก์ชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเช่น การค้นหาข้อมูล การแก้ไ...
Digital Map
      Digital Map เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มาตราส่วน 1 : 4,000 ในเขตเมือง และ 1 : 20,000 เขตนอกเมือง ซึ่งจัดเก็บอยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบเวคเตอร์ (Vertor Structure) ที่สามารถดำเนินการได้เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้งในรูปแบบเชิงพื้นที่ (Spatial Data)...

.

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++