Mobile Mapping System

      

MMS (Mobile Mapping System) เป็นการให้บริการด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ โดยการใช้เทคโนโลยี MMS ติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น แล้วทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอแบบ 360 องศา และค้นหาพิกัดทางตำแหน่งด้วย ระบบ GPS ซึ่งจะได้ข้อมูลภาพ 360 องศา พร้อมกับตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูล MMS ให้สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ พร้อมทั้งสามารถวัดขนาดและระยะของวัตถุต่างๆ จากข้อมูลภาพ 360 องศาได้


บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++