ประสบการณ์โครงการด้านสำรวจและจัดทำแผนที่

  

- โครงการสำรวจค่าระดับน้ำท่วม และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผลข้อมูล

- โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจจัดสร้างและปรับปรุงหมุดหลักฐานทางดิ่ง ในบริเวณกรุงเทพมหานคร

- โครงการจัดทำแผนที่ด้วยภาพดาวเทียม Google Earthด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

   

- ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล พื้นที่ 2,563,636 ไร่ ในเขตนิคมสร้างตนเอง 20 แห่ง

- ปรับปรุงแผนที่และจัดทำเป็นดิจิตอล ในเขตนิคมสร้างตนเอง 24 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 3,677,739 ไร่

- โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลกายภาพในระบบ GISด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์


- โครงการวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2

- งานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำและพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (เก่า) บริเวณกรุงเทพมหานคร

- งานจ้างพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศภูมิศาสตร์ ของฝ่ายสำรวจด้านแผนที่ภาษีฯ (Tax Map)

   

- โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดิน  อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

- โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เมืองพัทยา

- โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เทศบาลตำบลนาป่า ด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์

   

- จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

- จ้างที่ปรึกษาออกพระราชกฤษฏีกาเวนคืนที่ดิน สำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

- จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระด้านศึกษาและออกแบบรายละเอียด

   

- งานจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค

- งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4042 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง)

- โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++