ด้านการประเมินอสังหาริมทรัพย์


ชื่อโครงการ  จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต (ปี พ.ศ. 2558)

เจ้าของโครงการ  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

อ่านเพิ่มเติม: จ้างสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทาง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว


ชื่อโครงการ  งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (บางปู) – บ้านคลองกระบือ (ปี พ.ศ. 2551)

เจ้าของโครงการ  กรมทางหลวง 

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ ทางหลวงหมายเลข 3256


ชื่อโครงการ  สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกพระราชกฤษฏีกาเวนคืนที่ดิน สำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  กรมการขนส่งทางบก 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ชื่อโครงการ  จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟสายใต้

เจ้าของโครงการ  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: จ้างที่ปรึกษาสำรวจทำแผนที่ งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาที่ดินเพื่อการเวนคืน...


ชื่อโครงการ  สำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และ ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ (ปี พ.ศ. 2553)

เจ้าของโครงการ  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ชื่อโครงการ  งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2548)

เจ้าของโครงการ  บริษัท ซี.บี. การสำรวจ จำกัด

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ...


ชื่อโครงการ  งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.00 - กม.98+347.360 (BK), กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 (ปี พ.ศ. 2553)

เจ้าของโครงการ  กรมทางหลวง 

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของ บางปะอิน - นครราชสีมา

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++