ด้านการออกแบบรายละเอียด


ชื่อโครงการ  งานจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น ประเมินราคาความเหมาะสมและดำเนินการด้านสาธารณูปโภค (ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2559)

เจ้าของโครงการ  สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: งานจ้างที่ปรึกษาประจำ เพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้น...


ชื่อโครงการ  โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8 (ปี พ.ศ. 2554)

เจ้าของโครงการ  สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร 

อ่านเพิ่มเติม: สำรวจออกแบบโครงการต่อเชื่อมถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 กับสะพานพระราม 8


ชื่อโครงการ  งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021 กับ 4042 กับ 4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) (ปี พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  กรมทางหลวง

อ่านเพิ่มเติม: งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่าง ห้าแยกฉลอง

ชื่อโครงการ  จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (กลุ่มที่ 8) (ปี พ.ศ. 2552)

เจ้าของโครงการ  กรมทางหลวงชนบท

อ่านเพิ่มเติม: จ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบท โครงการถนนไร้ฝุ่นภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555...


ชื่อโครงการ  งานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่มีค่าคูณควบจราจรคาดการณ์น้อยกว่า 300,000 คัน-ขบวน/วัน กลุ่มที่ 2 (ปี พ.ศ. 2555)

เจ้าของโครงการ  กรมทางหลวง

อ่านเพิ่มเติม: การสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบสะพานลอยข้ามทางรถไฟ

ชื่อโครงการ  ที่ปรึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - พระรามที่ 2 - ถนนสามแยกตากสิน - ถนนเพชรเกษม - ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ (ปี พ.ศ. 2551)

เจ้าของโครงการ  สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ - พระรามที่ 2 -...

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++