ด้านแผนที่ภาษีฯ (Tax Map)


ชื่อโครงการ  โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ปี พ.ศ. 2552)

เจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลนาป่า จังหวัดชลบุรี 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดการระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตำบลนาป่า


ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558)

เจ้าของโครงการ  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2558)


ชื่อโครงการ  โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและงานจัดเก็บภาษี (ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556)

เจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย...

ชื่อโครงการ  จ้างเหมาพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

เจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม: จ้างเหมาพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น...


ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ปี พ.ศ. 2547)

เจ้าของโครงการ  เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

ชื่อโครงการ  งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ปี พ.ศ. 2549)

เจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ชื่อโครงการ  โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเทศบาลตำบลบางปู (ปี พ.ศ. 2549)

เจ้าของโครงการ  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในเทศบาลตำบลบางปู

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++