งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

  

ทางบริษัทได้จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ที่ต้องอาศัยความละเอียดถูกต้องทั้งทางด้านทิศทางและระยะทาง ซึ่งรูปแบบของงานไม่ว่าจะเป็นงานการวางผังโครงสร้าง งานกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม ฐานราก งานโครงสร้าง บริษัทสามารถจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์บวกกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น กล้องชุด Total Station เครื่องวัดระยะทางโดยใช้แสง Laser ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เป้าล่อ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้งานสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทางบริษัทยังกำหนดวิธีการตรวจสอบแบบ Cross Check เพื่อป้องกันความผิดพลาด (Mistake) ในทุกๆ ชนิดของงาน นั่นหมายถึงผลงานที่ส่งมอบต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้

บริษัท นูแมพ จำกัด 195/47 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110   โทร.0-2571-2770 , 0-2920-9936   แฟกซ์ 0-2571-3676
Copyright © 2015 - NuMap Co., Ltd. - All Right Reserved.                                                                                          +++ ประกาศรับสมัครงาน +++