Arrow
Arrow
Slider

ข่าวและกิจกรรม

 • มทร.สุรินทร์ จับมือ บริษัท นูแมพ จำกัด ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ +

  มทร.สุรินทร์ จับมือ บริษัท นูแมพ จำกัด ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ บริษัท นูแมพ จำกัด เปิดโครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ระยะเวลา 17 ปี เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ปลูกสำนึกประหยัดพลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้นักศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง Read More
 • งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย +

  งานสำรวจจัดทำแผนที่ฯ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บริษัท นูแมพ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมเริ่มงานโครงการจ้างที่ปรึกษาฯงานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ +

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นูแมพ จำกัด ได้จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์" ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร ให้กับทางบุคลากรและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 • การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ +

  การฝึกอบรมโครงการฯ ให้กับกองจัดกรรมสิทธิ์ บริษัท นูแมพ จำกัด ได้ทำการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกองจัดกรรมสิทธิ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโครงการออกแบบและวางระบบสารสนเทศการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการเวนคืน (ระยะที่ 2) ช่วงที่ 2 ในระหว่างวันที่ 3 – 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีการจัดหลักสูตรให้กับผู้ดูแลระบบ 1 หลักสูตร และ ผู้ใช้งานระบบ 6 หลักสูตร ได้แก่ ระบบอุทธรณ์และคดี ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์และค่าทดแทนที่ดิน ระบบงานสารบรรณ ระบบการจัดทำราคามาตรฐาน ระบบบริหารโครงการเวนคืน และระบบเผยแพร่ข้อมูล
 • นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 +

  นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 นายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานเปิดงาน นิทรรศการ EGAT GIS DAY 2015 “More Sharing, More Power” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการประยุกต์ใช้งาน ของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งบริษัท นูแมพ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดบูธ เพื่อแสดงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ใช้ในการประยุกต์ร่วมกับหน่วยงานของ กฟผ. ด้วย
 • 1
 • 2

ผลิตภัณฑ์/Product

Smartinfo

Smartinfo

Smartinfo Mapเป็นการจัดการ Map Engine อย่างชาญฉลาด โดยมีหน้า UI ที่สามารถจัดการหน้าแผนที่ได้ สามารถแสดงแผนที่ฐานรูปแบบ Offline-Online โดยการแสดงผลของแผนที่อย่างรวดเร็ว... Read More
Tax Map

Tax Map

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ที่ออกแบบมาพร้อมใช้สำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมมาช่วย… Read More
Mobile Mapping System

Mobile Mapping System

MMS (Mobile Mapping System) เป็นการให้บริการด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ โดยการใช้เทคโนโลยี MMS ติดตั้งบนยานพาหนะ.... Read More
 • 1
 • 2

 

DRONE PHOTOGRAMMETRY FOR MAPPING AND 3D MODELING

ประสบการณ์โครงการ

 • All
 • Design
 • Develop
 • Geographic
 • Property
 • Survey&map
 • Taxmap
load more hold SHIFT key to load all load all