Mobile Mapping System

MMS (Mobile Mapping System) เป็นการให้บริการด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่แบบเคลื่อนที่ โดยการใช้เทคโนโลยี MMS ติดตั้งบนยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เป็นต้น แล้วทำการบันทึกภาพด้วยกล้องวีดีโอแบบ 360 องศา และค้นหาพิกัดทางตำแหน่งด้วย ระบบ GPS ซึ่งจะได้ข้อมูลภาพ 360 องศา พร้อมกับตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการใช้งานข้อมูล MMS ให้สามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ผ่านเว็บบราวเซอร์ พร้อมทั้งสามารถวัดขนาดและระยะของวัตถุต่างๆ จากข้อมูลภาพ 360 องศาได้