งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

ทางบริษัทได้จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยที่สามารถนำมาใช้สนับสนุนงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ที่ต้องอาศัยความละเอียดถูกต้องทั้งทางด้านทิศทางและระยะทาง ซึ่งรูปแบบของงานไม่ว่าจะเป็นงานการวางผังโครงสร้าง งานกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม ฐานราก งานโครงสร้าง บริษัทสามารถจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์บวกกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น กล้องชุด Total Station เครื่องวัดระยะทางโดยใช้แสง Laser ได้ไม่จำเป็นต้องใช้เป้าล่อ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้งานสามารถสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทางบริษัทยังกำหนดวิธีการตรวจสอบแบบ Cross Check เพื่อป้องกันความผิดพลาด (Mistake) ในทุกๆ ชนิดของงาน นั่นหมายถึงผลงานที่ส่งมอบต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้