งานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคาเพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สาย บางปะอิน - นครราชสีมา ตอนที่ 3 ระหว่าง กม.83+550.00 - กม.98+347.360 (BK), กม.102+000.000 (AH) - กม.142+000.000 (ปี พ.ศ. 2553)