งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ พร้อม Contour ในโครงการ ภูผาชล